+91-7559999000

Dr. Rajesh S

Rheumatology
Thiruvanathapuram

Dr. B. Venugopal

Rheumatology
Ernakulam

Dr. George Kallarackal

Rheumatology
Ernakulam

Dr. VINOD RAVINDRAN

Rheumatology
Kozhikode

Dr. Prof. Binoy J. Paul

Rheumatology
Kozhikode

 • 112

  Emergency
 • 108

  Ambulance
 • 105

  Red Cross
 • 1910

  Emergency