+91-7559999000

  കുട്ടികളിലെ വിഷാദരോഗം കൂടുന്നു......

 • ഇടയ്ക്ക് കാരണമില്ലാതെ ദുഖിക്കുന്നതിന് പുറമെ ഏറെക്കാലം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഉത്സാഹമില്ലായ്മ, പഠനത്തില്‍ താ

 • വിഷാദം പിടിമുറുക്കുന്നു ......

 • 2030-ല്‍ ലോകത്ത് ഏറ്റവുംകൂടുതല്‍ ആളുകളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന രോഗാവസ്ഥയായിരിക്കും വിഷാദമെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന പറ

 • ഇന്ത്യയില്‍ സ്ത്രീകളിലെ വിഷാദരോഗം കൂടുന്നു......

 • സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായി സ്ത്രീകള്‍ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, തൊഴിലില്ലായ്മ,ഗാര്‍ഹിക

 • 112

  Emergency
 • 108

  Ambulance
 • 105

  Red Cross
 • 1910

  Emergency