+91-7559999000

  ഗർഭകാലത്തെ ആദ്യ പരിശോധനകൾ എന്തിന്?...

 • തയാറാക്കിയത് ഡോ. പി. സവിത പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗം മേധാവി സൂപ്രണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്  ചൈൽഡ് ഹെൽത് .

  ജന്മ

 • ഗർഭകാലത്ത് വെള്ള അരി ഉപയോഗിച്ചാൽ?...

 • ഗർഭകാല പ്രമേഹമുളള അമ്മമാർ കഴിക്കുന്നത് കൂട്ടികൾക്ക് പൊണ്ണത്തടിയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുമോ? അമേരിക്കൻ ജേണൽ ഓഫ

 • ഗര്‍ഭനിരോധന ഗുളിക സ്ട്രോക്കിന് കാരണമായേക്കും......

 • ഗര്‍ഭനിരോധന ഗുളികകളില്‍ അമിതമായ തോതില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈസ്ട്രജനാണ് സ്ട്രോക്കിന് കാരണമാകുന്നത്.

 • സിസേറിയന്‍ പരിണാമത്തിനും ഭീഷണി......

 • 960-ലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ആഗോളതലത്തില്‍ 1000 ജനനത്തില്‍ 30 സിസേറിയന്‍ പ്രസവങ്ങളെന്നത് ഇപ്പോള്‍ 36 ആയി വര്‍ധിച്ച

 • Study finds that a woman's chances of having twins affected by diet

 • By comparing the twinning rate of vegan women, who consume no animal products, with that of women who do eat animal products, Gary Steinman, MD, PhD, an attending physician at Long Island Jewish (LIJ) Medical Center in New Hyde Park, NY, found that the women who consume animal products, specifica

 • ഗർഭിണികൾക്ക് മറവി കൂടുതലാണോ? .....

 • പ്രെഗ്നൻസി ബ്രെയിൻ അഥവാ മോംനേസിയ എന്ന അവസ്ഥ ഹോർമോണുകളുടെ കണ്ണുകെട്ടിക്കളയാണെന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി......

 • ഗര്‍ഭകാലത്തെ ശാരീരിക പ്രശനങ്ങള്‍ ഇവയാണോ? പരിഹാരമുണ്ട് !

 • ഒരു സ്‌ത്രീയുടെ ജീവിതം പൂര്‍ണതയിലെത്തുന്നത്‌ അവള്‍ വിവാഹിതയായി ഒരു അമ്മയാകുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ്‌. ഗര്‍

 • 112

  Emergency
 • 108

  Ambulance
 • 105

  Red Cross
 • 1910

  Emergency